Mistä kirjoitusvirheet kertovat?

teaser-scrambledtext-01

[kuvassa valkoisella pohjalla punaisin kirjaimin teksti: Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.]

Oon huomannut viime aikoina, että ihmiset liittää kirjoitusvirheet pienempään älykkyyteen (ja lisäksi rasismiin: naureskellaan ”elämän koululaisille”). Nyt kerron vähän että mihin ne kirotus vihreet liittyy. Lue loppuun